Warsztaty Naukowe ISD

Pierwsze Warsztaty Naukowe ISD odbyły się w dniach 13-19 listopada 2011 w Zakopanem.

Komitet Organizacyjny
I Warsztatów Naukowych ISD

  1. Prof. Andrzej Horzela - Przewodniczący
  2. Magdalena Miecznik - doktorantka II roku, IFJ PAN
  3. Mateusz Marzec - doktorant II roku, WFiIS AGH
  4. Żaneta Kalemba - doktorantka II roku, IKiFP PAN
  5. Aleksandra Wandzilak - doktorantka I roku, WFiIS AGH
  6. Jarosław Pawłowski - doktorant III roku, WFiIS AGH