Plan Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich
(zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w dniu 23.03.2009 z modyfikacjami wprowadzonymi przez Radę Wydziału w dniu 22.11.2010)

 Nazwa przedmiotu (rodzaj zajęć)liczba godzinZal/Egz.ECTSSemestr
 Rok I    
1.Kwantowe podstawy wiedzy o materiałach (w = 30 h, ćw = 30h)60 hEgz.8zimowy
2.Problemy energetyki przyszłości (w = 30 h)30 hEgz.6zimowy
3.Metody doświadczalne i obliczeniowe badań fizykochemicznych własności materiałów I (w =30 h) 30 hEgz.6letni
4.Seminarium doktoranckie (sem = 25 h)25 hZal.6letni
      
 Rok II 
5.Metody doświadczalne i obliczeniowe badań fizykochemicznych własności materiałów II (w =30 h)30 hEgz.6zimowy
6.Seminarium doktoranckie (sem = 25 h)25 hZal.6zimowy
      
 Rok III 
7.Seminarium doktoranckie (sem = 25 h)25 hZal.6zimowy
8.Filozofia lub ekonomia (w = 30 h)30 hEgz.8letni
      
 Rok IV 
9.Seminarium doktoranckie (sem = 25 h)25 hZal.6zimowy
      
 Lata I-III 
10-12.Specjalistyczne wykłady obieralne*30 hZal.4 (6)**Realizowane do
 30 hZal.4 (6)**końca III roku
 20 hZal.3 (5)**studiów
      
 I-IV360 h 69 (75) + 32 Suma punktów ECTS 101 (107)
 (suma godzin)  (dydaktyka)*** 

Wyjaśnienia

* Na prośbę doktoranta, popartą pisemną rekomendacją opiekuna/promotora, kierownik ISD może wyrazić zgodę na zaliczenie jako wykładu obieralnego wykładu "zewnętrznego", spoza oferty ISD.

** Za 30-godzinny wykład z oferty ISD, prowadzony w języku polskim (angielskim) przyznaje się 4 (6) punktów ECTS, a za wykład 20-godzinny - odpowiednio 3 (5) punktów. Doktorant musi uzyskać w ramach studiów przynajmniej 11 punktów ECTS za specjalistyczne wykłady obieralne. Punkty ECTS wykładów "zewnętrznych" są przyjmowane ze współczynnikiem 4/3 (z zaokrągleniem "w górę").

*** Każdy doktorant jest zobowiązany do udziału w procesie dydaktycznym w średnim wymiarze 30 godz./rok (4x30 godz. = 120 godz. w trakcie całych studiów). Otrzyma za to 4x8 = 32 punkty ECTS. Za zgodą kierownika studiów doktorant może starać się o inne cząstkowe rozliczenie zajęć dydaktycznych przy zachowaniu całkowitej liczby 120 godzin w trakcie całych studiów. Przynajmniej połowa z tych 120 godzin (czyli minimum 60 godzin) powinna mieć formę zajęć na pracowniach studenckich WFiIS AGH.

Punkty ECTS stosowane są do wyceny zamiany wykładów oferowanych w ramach ISD na inne obieralne.

Wykład prowadzony przez wykładowcę zagranicznego może się odbyć w innym semestrze niż podany w planie studiów w terminie dostosowanym do czasu pobytu wykładowcy w Krakowie.

Wersja PDF PDF Icon