Warsztaty Naukowe ISD

Drugie Warsztaty Naukowe ISD odbyły się w dniach 10 - 16 czerwca 2012 r. w Ochotnicy Dolnej w pensjonacie państwa Jurkowskich.

Komitet Organizacyjny
II Warsztatów Naukowych ISD

  1. Prof. Andrzej Horzela - Przewodniczący
  2. Magdalena Miecznik - doktorantka II roku, PAN
  3. Mateusz Marzec - doktorant II roku, WFiIS AGH
  4. Żaneta Kalemba - doktorantka II roku, IKiFP PAN
  5. Aleksandra Wandzilak - doktorantka I roku, WFiIS AGH
  6. Jarosław Pawłowski - doktorant III roku, WFiIS AGH
  7. Marcin Perzanowski - doktorant III roku, IFJ PAN