Materiały z Warsztatów ISD

Komitet Redakcyjny Materiałów z Warsztatów ISD:

  1. Marcin Perzanowski
  2. Maciej Chrobak
  3. Jakub Moroń
  4. Jarosław Pawłowski

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana, przesyłana, ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

PDF Icon Materiały z Warsztatów Naukowych ISD

Proponowany sposób cytowania materiałów z Warsztatów Naukowych ISD.

Poniżej zamieszczamy proponowane sposoby cytowania prac zawartych w materiałach z Warsztatów Naukowych ISD.

  • w wersji dłuższej:
    "Proceedings of the ISD Workshops", editors M. Perzanowski, J. Pawłowski, M. Chrobak, and J. Moroń, Faculty of Physics and Applied Computer Science, AGH University of Science and Technology, Kraków, 2013
  • w wersji krótszej:
    "Proceedings of the ISD Workshops", eds. M. Perzanowski et al., Faculty of Physics and Applied Computer Science, AGH University of Science and Technology, Kraków, 2013